Глосарій

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Екологія будівництва
Принцип враховувати при проектуванні будівлі, щоб зосередитися на відносинах і зв’язках між будинками, мешканцями, і чим більше навколишнього середовища, підкресливши, закритий якості навколишнього середовища та сталевого принципу.

Еквівалент CO2
Сумарне споживання кінцевої енергії з непоновлюваних джерел первинної енергії.
Енергетична Політика Європейського Союзу
Концепцію обов’язкової та комплексної Європейської енергетичної політики було впроваджено Європейським Союзом і схвалено Радою Європи 27 жовтня 2005 року в Лондоні.
Див.: http://www.energy.eu/

Енергоефективність

Ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві. Досягнення економічно виправданою ефективності використання ПЕР при існуючому рівні розвитку техніки і технології і дотриманні вимог до охорони навколишнього середовища.

  • Показник енергоефекивності: коефіцієнт, що визначається як співвідношення між енергією (роботою, послугами, товарами) на виході та енергією (роботою, послугами, товарами) на вході.
  • Покращення енергоефективності: підвищення ефективності енергоспоживання в результаті технологічних, поведінкових і/(або) економічних змін.

Енергетична ефективність будинку
Властивість теплоізоляційної оболонки будинку та його інженерного обладнання забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови приміщень при фактичних або розрахункових витратах теплової енергії на опалення/охолодження будинку.

Енергозбереження (економія енергії) 

Реалізація правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів, спрямованих на ефективне (раціональне) використання (та економне витрачання) паливно-енергетичних ресурсів і на залучення в господарський оборот відновлюваних джерел енергії.

  • Показник енергосбереження — це обсяг зекономленої (заощадженної) енергії, визначений шляхом вимірювання та (або) оцінювання споживання до та після реалізації заходу з покращення енергоефективності, з одночасним забезпеченням нормалізації зовнішніх умов, які впливають на споживання енергії.

Енергетичний аудит

Систематична процедура, що проводиться з метою отримання належних знань про поточну ситуацію з енергоспоживанням у будівлі чи групі будівель, на промисловому або комерційному об’єкті чи установці або у приватній чи державній службі шляхом визначення та кількісного опису економічно ефективних можливостей енергозбереження, а також подання звіту про висновки.

Енергетичний паспорт будинку
Документ, що містить геометричні, енергетичні й теплотехнічні характеристики будинку, що запроектований або експлуатується, теплоізоляційної оболонки будинку та встановлює їх відповідність вимогам нормативних документів.

Енергетичний перехід (нім. Energiewende, англ. Energy transition) — це перехід декількох країн до сталих економік шляхом відновлюваної енергетики, енергоефективності та сталого розвитку. Кінцевою метою є відмова від використання вугілля та інших невідновлюваних енергоресурсів. Цілі ЕС вимагають зростання долі відновлюваної енергії у загальному споживанні до 35% до 2020 року.

Відновлювана енергія включає вітер, біомасу (наприклад, звалищний газ та газ стічних вод), гідроенергію, сонячну енергію (теплову та фотоелектричну), геотермальну енергію, та енергію океану. Ці відновлювані джерела покликані слугувати альтернативою до викопного палива (нафта, вугілля, природний газ) та ядерного палива (урану).

Розрізнені заходи часто мають лише обмежений потенціал, тому для своєчасної реалізації енергетичного переходу потрібно кілька підходів паралельно. Енергоконсервація (або енергозбереження — вужчий, але широковживаний в Україні термін) (англ. energy conservation) та поліпшення енергоефективності відіграють у цьому важливу роль. Прикладом ефективної енергоконсервації є покращення ізоляції будівель (термосанація); прикладом покращення енергоефективності є когенерація тепла та електроенергії.

Див.: https://uk.wikipedia.org/

Зміна клімату
Будь-яка значна тривала зміна очікуваних особливостей середньої погоди в конкретному регіоні, або, з точки зору сучасних соціально-політичних проблем, на Землі взагалі, за достатньо значний проміжок часу. Зміна клімату відображає аномальні коливання очікуваного клімату в атмосфері Землі та їх подальший вплив на інші частини Землі, такі, як наприклад полярні льодові маси, протягом періодів від кількох десятиліть до мільйонів років.

Інфільтрації повітря
Повітря, яке просочується в будівлю через невеликі тріщини в прозорих та непрозорих огороджуючих конструкціях будівлі, а такох через нещільні дверні та віконні рами.

25 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ П.Б.

 25 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАСИВНОГО БУДИНКУ 2021 | 10 - 11 вересня 2021 | Вупперталь | Німеччина | #25intPHC

ЗАМОВТЕ РНРР7 2012 (UA)!

ЗАМОВТЕ СЕМІНАР ЗАРАЗ!

PHPP Workshop: Personal & Group E-Learning

PASSIVHAUS TRAIN: НАВЧАННЯ

НОВИНИ

НОВИНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ: ФЕЙСБУК

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ: ТВІТЕР