Глосарій

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Кінцева енергія
Так називається та частина первинної енергії, що надходить до споживача після процесів транспортування і перетворення. Це та форма енергії, що безпосередньо використовується у виробничих, транспортних або побутових процесах споживачів.

Кіотський протокол про зміну клімату
Кіотський протокол, який дотримується Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, є одним з головних інструментів для вирішення проблеми зміни клімату. Він містить зобов’язання, взяті на себе промислово розвинутими країнами скоротити викиди певних парникових газів, які відповідальні за глобальне потепління.

Клімат
Статистичний багаторічний режим погоди, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості. Основні особливості клімату визначаються надходженням сонячної радіації, процесами циркуляції повітряних мас, характером поверхні, що підстилає. З географічних факторів, що впливають на клімат окремого регіону, найбільш істотні широта і висота місцевості, близькість його до морського узбережжя, особливості рельєфу і рослинного покриву, наявність снігу і льоду, ступінь забруднення атмосфери.
Ці фактори ускладнюють широтну зональність клімату і сприяють формуванню його місцевих варіантів.

Коефіцієнт A/V
Коефіцієнтом A/V вимірюється співвідношення площі огороджувальних конструкцій будинку (сума площ усіх зовнішніх стін, вікон тощо) та сумарного об’єму опалюваних приміщень у ньому. Низьке значення коефіцієнту A/V є важливим показником оптимізації, щоб проєктувати будинки із низьким рівнем енергоспоживання. Чим компактнішим є споруджений будинок, тим нижчим є коефіцієнт A/V і тим меншою є потреба у теплоті.

Коефіцієнт g
Показник енергопроникності, що визначає передачу енергії ззовні всередину будівельної споруди у відсотках. Чим вищим є коефіцієнт енергопроникності g, тим більше сонячної радіації проникає всередину споруди через площу засклення у формі променистої теплоти. Високий показник g означає високе накопичення тепла.
Для вікна, ідеально проникного для променів, показник g складає 1,00 чи 100 відсотків. У звичайного скла цей показник коливається від 0,7 до 0,9.
Для віконного скління Пасивних Будинків мінімальне значення g = 50 %.

Коефіцієнт теплового розширення
Величина, зворотна коефіцієнту теплопередачі, що визначає спроможність конструкції протистояти тепловим втратам. Чим вище коефіцієнт опору теплопередачі, тим більший тепловий комфорт забезпечує конструкція.

Коефіцієнт теплопередачі
Коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температур середовищ, що їх розділяє конструкція, яка дорівнює 1 К.

U-Значення (U-Value)
Коефіцієнт теплостійкості
Коефіцієнт, що визначає величину зміни температури у матеріалі при гармонійній зміні температури зовнішнього середовища з періодом 24 год.

Коефіцієнт паропроникності
Коефіцієнт, що визначає кількість вологи, що передається у вигляді пари через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при стаціонарному градієнті перепаду парціальних тисків водяної пари (1 Па/м).

Коефіцієнт повітропроникності
Коефіцієнт, що визначає кількість повітря, що передається через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при стаціонарному градієнті перепаду тисків повітря (1 Па/м).

Коефіцієнт тепловіддачі
Коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що сприймається чи віддається одиницею площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температури середовища і температури поверхні конструкції, яка дорівнює 1 К.

Коефіцієнт скління
Відношення площі світлопрозорих конструкцій до загальної площі фа­садної частини будинку

Комплексне проєктування
Будівельне проєктування, в якому різні компоненти дизайну, такі як огороджувальні конструкції, розміщення вікон й засклення, та механічні системи розглядаються разом. Високопродуктивне будівництво і реконструкції можуть бути створені економічно з ефективним використанням комплексного проєктування, тому що більш високі витрати в одному місці часто можуть бути оплачені за рахунок економії в інших місцях. Наприклад, за рахунок підвищення продуктивності огороджувальних конструкцій будівлі, системи опалення та охолодження можуть бути скорочені або навіть ліквідовані.

25 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ П.Б.

 25 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАСИВНОГО БУДИНКУ 2021 | 10 - 11 вересня 2021 | Вупперталь | Німеччина | #25intPHC

ЗАМОВТЕ РНРР7 2012 (UA)!

ЗАМОВТЕ СЕМІНАР ЗАРАЗ!

PHPP Workshop: Personal & Group E-Learning

PASSIVHAUS TRAIN: НАВЧАННЯ

НОВИНИ

НОВИНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ: ФЕЙСБУК

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ: ТВІТЕР